ZBYNĚK JANÁČEK - Labilita

Výstava

Zbyněk Janáček                         
Narozen 1957, Jeseník
1976–1981 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého Olomouc
Od roku 2008 – děkan Fakulty umění Ostravské univerzity

Patrně souvisí se samou podstatou grafické tvorby mimořádná koncentrace a bedlivé promýšlení adekvátních technických a výrazových prostředků k postižení uměleckého záměru. Zejména pokud je výsledné dílo založeno na potřebě synestezie, tedy na slučování smyslových dojmů. Tvorba Zbyňka Janáčka tuto skutečnost dlouhodobě potvrzuje.
Techniku tisku z výšky (linoryt, dřevoryt) tak postupně vystřídaly serigrafie a sítotisky, umožňující umělci pracovat především se světlem jako s významovým akcentem. Vedle tvarové redukce využil světelných hodnot jednotlivých pigmentů a soustředil se na barevné chvění vycházející z optického vjemu rytmického pohybu. Stále intenzivněji chápal prostor jako proměnlivý vztah lineárních struktur a světla.
Jeho tvorba je zmiňována v souvislosti s minimalismem, op-artem, neokonstruktivismem i konceptuálním uměním. Tvůrčí kritéria Zbyňka Janáčka se zřetelně vyhranila na počátku nového tisíciletí, kdy realizoval touhu pracovat s grafikou jako s prostředkem k budování prostoru. Představil zavěšené lightboxy, promyšlené konstrukce fungující na principu nahodilosti, kdy artefakt mění svou prostorovou konfiguraci se změnou stanoviště pozorovatele. Tvořen je vrstvením sítí nekonečných linií na průsvitný materiál, kdy proměnou světelných hodnot se rozvíjí permanentní pohyb.
Janáčkova tvarová redukce výrazových prostředků v oblasti grafické tvorby je tedy stále výrazněji obohacována o novou dimenzi, nabízející meditativní, mnohovrstevnatý a velmi subjektivní prožitek.

Termíny