Kaštaňák 2015 a den stromů

Volný čas, Pro děti

20. ročník soutěže o nejpovedenejšího Kaštaňáka z přírodnin.

Vytvořte postavičky Kaštaňáky z listů, kůry a kukuřičného šustí, nebo hlavičky z brambor, korálky z lesních plodů a lodičky ze dřeva. Noste je od 9 do 9.30 hodin do Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek. Vyhlášení soutěže bude v 10 hodin a je součástí oslavy Dne stromů, kde nebude chybět pražení kaštanů a aktivity pro děti v parku.

Věkové kategorie: mateřské školy, 6–10 let, 11–15 let

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny