Den stromů na Říčanské hájovně

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

Zveme vás na příjemné odpoledne v okolí Říčanské hájovny. Tentokrát bude zaměřené na stromy a jejich význam pro ptáky. Budete si moci sestavit budku nebo krmítko, získáte informace, jak je správně umístit a pečovat o ně.

Pro děti budou připraveny výtvarné dílny. Můžete se těšit na divadelní představení pro děti na motivy knihy Minimax a mravenec a na sítotiskovou dílnu s motivy stromů a ptáků – přineste si vlastní tričko.

Ukážeme si, které stromy a keře jsou pro ptáky atraktivní. U stánku České společnosti ornitologické se například dozvíte, jak předcházet úrazům ptáků při střetu s okny, nebo jak přilákat ptáky na vaši zahradu.

Dále připravujeme například moštování - přineste prosím padaná jablka, pokud jich máte nazbyt.

Oslava Dne stromů navazuje na tzv. stromkové slavnosti, které v českých zemích probíhaly každoročně od roku 1906 a byly při nich zasazeny desetitisíce stromů. Tato tradice byla obnovena v roce 2000 a Den stromů je připomínán 20. října, kdy nastává vhodná doba pro výsadbu. Oslovuje nás motto "Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě i k sobě navzájem".

Vyrostl vám na zahradě stromek ze zatoulaného semínka? Doneste malé duby, javory nebo lípy, které na jaře využijeme při obnově lesa ve spálené oplocence.

Dorazte pěšky, vlakem nebo na kole!

Parkování je omezeno pouze na ulice U Hřiště, U Zvoničky a u vlakové zastávky Světice.

Pořádá Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany, za podpory Města Říčany.

Termíny