Kvalita, nebo kvantita? aneb Jak zjišťovat postoje žáků ve výuce

Kvalita, nebo kvantita? aneb Jak zjišťovat postoje žáků ve výuce Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, 2. 12. 2015 od 9:00 do 16:00 Je vaším cílem ve výuce předat množství informací, které si žáci zapamatují? Nebo vás zajímá, jak s nabytými informacemi umí pracovat? Přemýšlíte o tom, jak můžete zjistit dopad působení výuky na postoje svých žáků?  Cílem workshopu je představit inovativní metodiku zaměřenou na zjišťování postojů žáků k 5 klíčovým globálním tématům: lidským právům, udržitelnému rozvoji, řešení konfliktů, vzájemné propojenosti a rozmanitosti. Učitelé, kteří do výuky začleňují aktuální globální témata, tím nejen rozšiřují znalosti žáků, ale především působí na jejich hodnoty, postoje a tím   i jednání. Během workshopu „Kvalita, nebo kvantita?“ si vyzkoušíte práci s hodnotícími aktivitami, jejichž cílem je stimulovat diskuzi mezi žáky a v ní zmapovat postoje žáků, na něž se pak učitel snaží svou výukou působit. Dozvíte se také, jak se zjištěnými údaji dále pracovat – jak naplánovat další výukové lekce k tématu a jak zjistit další posun v postojích žáků.  Workshop je otevřen učitelům ZŠ a SŠ, budoucím učitelům a pracovníkům neziskových organizací, kapacita je 20 účastníků. Kurz je akreditovaná MŠMT a účastníci obdrží certifikát. Workshop je pro přihlášení zdarma, účastníci si hradí pouze náklady na dopravu. Info a přihlášení: Kristýna Petrásková, kristyna.petraskova@ceskesvycarsko.cz, 777 819 188 Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury v rámci    programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Termíny