Moderní tanec: Pixel

Volný čas
Na trojrozměrné scéně, na níž je čas a prostor upraven, posunut, zkreslen, se hravým způsobem propojuje syntetický digitální svět a pohybující se těla tanečníků.
Termíny