Ivana Šmucrová: Písmo náš obraz

Volný čas
Položím vám otázku. Umíte ještě psát? Myslím tím klasické psaní tužkou či perem. Dnešní doba na nás klade požadavek, abychom vše vyřizovali prostřednictvím internetu. V průběhu přednášky posluchač pochopí, jaké informace se mohou získat z jeho písma a kresby. Uvidí, že se dá pracovat i s písmem malých školáků a uvědomí si, jaký je rozdíl mezi stávající, stále platnou, školní předlohou a písmem Comenia script.

Termíny