LETS BRNO - beseda

Volný čas

Je možné vytvořit transparentní systém výměny výrobků, věcí a služeb a uplatnit talenty, které na komerčním trhu práce nemohou být uplatnitelné? Ano, je tu LETS, skupina lidí podporujících místní výměnný obchodní systém. Přijďte se inspirovat a zjistit, jak se můžete přidat.

Kontakty

dc67.cz

Termíny