Poslední zastavení putovní výstavy Památky nás baví na zámku v Kroměříži

Volný čas

Národní památkový ústav představí na slavnostní vernisáži v sobotu 3. října ve 14 hodin v návštěvnickém centru kroměřížského zámku putovní výstavu nazvanou Památky nás baví, která představuje průběh a výsledky vzdělávacího projektu NPÚ. Součástí výstavy jsou hry, předměty, kterých se lze dotýkat, příležitosti k tvoření a také speciální doprovodné programy pro rodiny s dětmi.


Návštěvníci si mohou prohlédnout a vyzkoušet pomůcky zhotovené pro potřeby vzdělávacích programů, např. zahradní stavebnice – interaktivní modely renesanční a barokní zahrady, modely mlýna či vitráží, hudební a rytmické nástroje, dřevěné výukové a hrací kostky. K výstavě jsou ve vybraných termínech připraveny speciální doprovodné programy pro rodiny s dětmi.

„Výstava seznámí návštěvníky se vzdělávacími aktivitami sedmi edukačních center, která v průběhu čtyř let trvání projektu vznikla na různých místech České republiky. Vzdělávací programy budou prezentovány řadou fotografií a citacemi účastníků programů, a také prostřednictvím doprovodné videonahrávky,“ uvedla při zahajovací vernisáži výstavy v Českých Budějovicích Martina Indrová, hlavní řešitelka projektu.

Památky nás baví!
 • Slavnostní vernisáž se koná v sobotu 3. října ve 14 hodin v návštěvnickém centru zámku v Kroměříži. V hudební části vernisáže vystoupí soubor MediaVita z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Výstava je pro veřejnost otevřena od soboty 3. října do neděle 25. října každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin. Výstava a speciální doprovodné programy jsou zdarma.
 • Speciální doprovodné programy pro rodiny s dětmi:
  • 4. října od 13 do 16 hodin: Zahradní ateliér Tortelini – zahradní stavebnice, tvorba zahrad z těstovin a za pomocí razítek (program vedou lektoři z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži)
  • 10. a 11. října od 13 do 16 hodin: Ateliér Pukrle – tvorba barokních loutek a masek (program vede lektorka Arcidiecézního muzea Kroměříž)
  • 17. a 18. října od 13 do 16 hodin: Jak se žilo ve středověku? – hry, tanec, stavba hradu, rytířská zbroj (program vede soubor Cruentus z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)
  • 24. a 25. října od 13 do 16 hodin: S Klubíčkem za nití příběhu Kroměříže – interaktivní herní odpoledne s tematikou historie města (program vedou lektoři z Mateřského centra Klubíčko)

Výstava Památky nás baví je však jen jedním z výstupů projektu. Edukační centra Národního památkového ústavu i nadále připravují vzdělávací nabídku pro různé cílové skupiny na vybraných památkových objektech a místech po celé České republice. Od dubna do října 2015 jsou organizovány také akreditované semináře pro pedagogy všech aprobací a typů škol. V září 2015 se v Telči uskutečnila mezinárodní konference Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví. Dokončováno je také pět metodik, které zahrnují nejenom principy práce s vybranými cílovými skupinami, ale především mnoho příkladů z tzv. dobré praxe, které mohou posloužit jako inspirace pro všechny, kteří hledají způsob, jak koncipovat edukační programy ve vztahu k aktivní péči o kulturní dědictví. Ke spuštění se také právě připravuje specializovaná mapa, která jednoduchým a přehledným způsobem zobrazí edukační aktivity na památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu a mnoho dalších informací.

Národní památkový ústav se do projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky zapojil v roce 2012. Projekt, jehož partnery jsou Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, je financován Ministerstvem kultury ČR z programu NAKI – Aplikovaný výzkum a vývoj národní a kulturní identity a probíhá v letech 2012–2015. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a ověření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost a návštěvníci se speciálními potřebami. Projekt je naplňován v sedmi regionálních edukačních centrech (Bečov, České Budějovice, Hradec nad Moravicí, Kroměříž, Ostrava, Telč, Veltrusy). Výstupy celého projektu poskytnou metodickou podporu státní i nestátní památkové péči, uplatní se na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání a v činnosti neziskového sektoru. Předpokladem je také zkvalitnění nabídky určené pro rozvoj turistického ruchu. Nad rámec projektu byla navázána intenzivní spolupráce s věznicemi v Horním Slavkově a v Heřmanicích, kde vězni vyrobili některé vybrané edukační pomůcky. Informace o projektu a dalších aktivitách edukačních center lze dohledat na webových stránkách www.pamatkynasbavi.cz.

Kontakty a informace:
 • Mgr. Petr Hudec, regionální koordinátor edukačního centra Kroměříž, NPÚ, ÚOP v Kroměříži, hudec.petr@npu.cz, www.pamatkynasbavi.cz
 • Mgr. Petra Zelinková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Kroměříži, tel. 775 442 269, zelinkova.petra@npu.cz
Termíny