Speciální prohlídky zámku Stekník

Volný čas, Pro děti

V den státního svátku – svátku české státnosti a sv. Václava budou návštěvníci v rámci prohlídky interiérů seznámeni mimořádně také s příběhem našeho zemského patrona.


http://www.zamek-steknik.cz/

V prostoru zámecké kaple se nachází jeho vyobrazení na velkém barokním plátně od významného malíře Ignáce Raaba. Svatý Václav je zde vyobrazen s Paladiem země české. Tomu se tradičně připisuje zvláštní ochranná moc nad českými zeměmi. Jedná se o kovový reliéf Madony s dítětem (o rozměrech 19x13,5 cm) uchovávaný dnes ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Svatý Václav ho podle legendy dostal od své babičky svaté Ludmily. Povídání o svatém Václavu a Paladiu země české si můžete přijít poslechnout každou hodinu, kdy začínají prohlídky, od 9 do 16 hodin. Poslední prohlídka začíná v 15.30 hod.

Termíny