Tajemství přírody - poznávání přírody prostřednictvím pokusů

Srdečně Vás zveme na interaktivní seminář, v jehož  průběhu se pedagogové učí provádět jednoduché demonstrační pokusy a vést žákovské pokusy. Obsahem jsou elementární pokusy se vzduchem, s vodou, s kyslíkem, s ohněm, s oxidem uhličitým, s kuchyňskou solí, s kovy, s octem, s barvami, s mýdlem, s papírem apod. Prostě vším,co máme na dosah. Kurz je určen pro pedagogy mateřských i základních škol, studenty i lektory, vedoucí přírodovědných kroužků. Cílem kurzu je nadchnout pedagogy pro přírodovědné bádání s dětmi. Lektoři kurzu: PhDr. Tomáš Kudrna a kolegové začátek kurzu v 9:00 předpokládaný konec v 15:30 Kapacita kurzu je co do počtu účastníků omezená, aby seminář mohl být ještě interaktivní, musíme mít dost prostoru na pokusy. Prosím, přihlašujte se na níže uvedený mail: S sebou vhodné oblečení, přeci jen může dojít k vylití, obarvení, nemusíte se však obávat – bude se pracovat jen s tím, co mohou používat i děti v MŠ a na I. stupni ZŠ, takže žádné agresivní chemické látky se užívat nebudou. Seminář využívá soupravu Tajemství přírody: http://www.lach-ner.com/souprava-pro-pokusy-v-ms-a-zs/t-382/?n=11 Seminář není sice akreditován MŠMT, ale účastnící obdrží certifikát o absolvování a  je v souladu s RVP pro MŠ (hlavně tematického okruhu Dítě a svět) a s RVP ZŠ (hlavně tematických okruhů Neživá příroda a Živá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) je cílem semináře prostřednictvím experimentů realizovat a rozvíjet u žáků následující dovednosti: motivaci pro zájem o přírodovědné zkoumání a později i vzdělávání, nácvik cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, nácvik prvotního vyvozování závěrů a řadu dalších. Pokud Vás nabídka zaujala, posílejte přihlášky na můj e-mail: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz   Seminář probíhá v rámci projektu „České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: společně za stejným cílem“, který byl podpořen SFŽP ČR a MŽP (více na www.sfzp.cz a www.mzp.cz).  

Termíny