Hrady, zámky a tvrze na vrších. Výstava k 200. výročí narození Františka Alexandra Hebera

Volný čas

Kabinetní výstava rytin z Heberových Hradů a kresebných předloh z pozůstalosti představuje nejen Heberovy kresby, ale i práce Heberových spolupracovníků a seznamuje tak s přínosem jedné ze zakladatelských osobností z oblasti zkoumání památek a jejich obrazové dokumentace, jakož i publikační činnosti v této oblasti.


Výstava v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou (II. patro zámku) je otevřena denně kromě pondělí 9–13 a 14–17 hod., v říjnu a listopadu do 16 hodin.

Pořádá Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci se zámkem v Rychnově nad Kněžnou, Historickým ústavem Akademie věd v Praze, Oddělením starších českých dějin Národního muzea v Praze, Muzeem hlavního města Prahy a Oblastním muzeem v Litoměřicích.

Informace na webu Muzea a galerie Orlických hor.

(Informační leták se po kliknutí zobrazí v čitelné verzi)

F. A. Heber, 200 let. S. 1.

F. A. Heber, 200 let. S. 2.

Termíny