Fenomén transformace a co bylo před a po roce 1989

Kurzy, vzdělání, konference

Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví čítá přibližně 270 dialogů s osobnostmi vědy, politiky, akademického života a médií, vztahující se k moderním českým dějinám po roce 1989. 

Cílem je lidskou formou připomenout procesy, které jsou v běžném životě společnosti neprávem opomíjeny nebo vytěsňovány. Součástí večera je též uvedení sborníku textů devíti účastníků – akademiků a novinářů, lidí z veřejného prostoru – které ve zkrácené podobě vyšly v revue Listy. 

Profesor Jiří Přibáň k projektu řekl: „Ojedinělý projekt kombinující metody biografické sociologie a historie s obecnými filozofickými a etickými tématy a dilematy.“ 

Účast přislíbili: Monika Pajerová, Roman Joch, Petr Pithart, Petr Havlík, Mons. Vladimír Hronek, Štěpán Wolde, Karel Kříž a Michael Žantovský. 

Moderátor: Martin Soldát

Termíny