Dvě solidarity – Zaženeme dějin klisny a Tvrz

Kurzy, vzdělání, konference

Z dějin polského protikomunistického odporu.

Polská opozice osmdesátých let měla různé podoby – nejznámějším hnutím byl nezávislý samosprávný odborový svaz solidarita, o němž ve svých pamětech Zaženeme dějin klisny píše historik Karol Modzelewski. Druhým bylo hnutí solidarita bojující, jehož historii líčí kniha novináře Igora Jankeho Tvrz. 

O obou podobách polského odporu bude číst ze svých překladů překladatelka a publicistka Petruška Šustrová.

 

Termíny