Karel Vachek a Generace Jihlava

Film
Slavnostní křest osobité knihy-dialogu Generace Jihlava, ve které se jedna z nejvýznamnějších polistopadových filmařských generací potkává s některými z nejinspirativ­nějších filmových publicistů současnosti. Kromě čtení z knihy bude součástí večera též promítání pásma, sestaveného vždy z jednoho náhodně vybraného dílu z filmů do knihy zařazených autorů.
Termíny