Urbanismus Starého a Nového Města Pražského – přednáška v Divadle Kámen

Kurzy, vzdělání, konference

V úterý 6. října 2015 od 18:00 se v Divadle Kámen (Nekvasilova 625/2, Praha - Karlín) uskuteční přednáška architektky a urbanistky Jany Kaštánkové na téma Urbanismus Starého a Nového Města Pražského aneb urbanismus historických měst.

Přednáška otevře téma urbanismu a na příkladu historických měst se pokusí hledat odpovědi například na otázky: Má nám urbanismus historických měst co říci? Můžeme se z něj učit? Lze ho chápat jako umělecké dílo? Proč se uvnitř historických měst cítíme dobře? A proč jejich duši neumíme vnést do současných návrhů?

„Prostor je jeden, pojetí prostoru mnohotvárné. Dílo je svojí formou přímo úměrné mentalitě doby vzniku a svému tvůrci nebo může být dílem nadčasovým,“ říká Jana Kaštánková a doplňuje: „Novodobé město postrádá hranice a bují do krajiny. Novodobá náměstí a ulice se stávají pouhou snůškou okolo stojících staveb bez harmonie veřejného prostoru povznášející ducha. Bez potřeby zastavit se, zůstat a vnímat.“

A komu je přednáška především určena?
Především všem, kterým není lhostejná estetika okolí a prostředí, ve kterém se pohybují, a všem, kteří rádi cestují a obdivují historická jádra měst + samozřejmě všem architektům, urbanistům, kunsthistorikům, historikům a lidem ze spřízněných oborů včetně uměleckých.

Více na: www.prazskedomy.divadlokamen.cz, www.janakastankova.cz

Vstupné 50 Kč, rezervace: www.studiodk.cz, tel. 775 718 470

 

Účinkují

Jana Kaštánková - architektka a urbanistka, zakladatelka architektonického ateliéru JanaKaštánek

Termíny