Indiáni a Matka Země

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Indiáni a Matka Země Přednáška u příležitosti Dne Země • Vztah původních obyvatel Ameriky k přírodě • Úcta člověka k minerálům, rostlinám a zvířatům
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny