ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA

Volný čas

Pořádá Městská knihovna Horažďovice.
Beseda s Ivem Stehlíkem spojená s ukázkami starých šumavských řemesel.

Místo konání - Oblastní charita, 4.patro

Termíny