Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy

Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy     Účastníci kurzu si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je být žákem v hodinách, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Kurz bude veden interaktivní formou, účastníci si v jeho průběhu vyzkouší několik lekcí, které    následně analyzují z pohledu pedagoga. Vybrané lekce představí různá témata globálního rozvojového vzdělávání, která pedagogům pomohou naplnit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Městská knihovna Varnsdorf, 30. 9. 2015 od 9:00 do 16:00 Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, 2. 11. 2015 od 9:00 do 16:00 Náplň kurzu: · třífázový model učení (evokace – uvědomění – reflexe); přístup pedagogického konstruktivismu; · metody práce (nejen) s textem ve všech předmětech: I.N.S.E.R.T., učíme se navzájem, čtení s otázkami,  řízené čtení, čtení s předvídáním; · další metody aktivního učení: brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, diamant, kmeny a kořeny, volné psaní, kostka, T - graf, Vennovy diagramy.   Kurz v rozsahu 6 hodin bude veden lektory organizace NaZemi. Účastníci obdrží certifikát  o absolvování kurzu. Info a přihlášení: Mgr. Kristýna Petrásková, kristyna.petraskova@ceskesvycarsko.cz, 777 819 188   Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.  

Termíny