Výstava obrazů Helgy Santel a Ivana Kalvody na zámku Zákupy

Volný čas, Pro děti

Německo-česká výstava obrazů je až do konce října součástí prohlídky zámku.


http://www.zamek-zakupy.cz/

Andělé Helgy Santel (nar. v Jablonci nad Nisou, žije v Německu) v sobě snoubí duchovní i světskou sféru, umocňovanou technikou malby a barevnými tóny navozujícími dojem lehkého oparu, jako by andělé skutečně shlíželi z nebeské klenby. Názvy jednotlivých obrazů pak odrážejí celou námětovou šíři. Rorate coeli vychází přímo z názvu tzv. votivních mší – rorátů, které začínaly slovy žádosti: „Rorate coeli desuper“, česky „Rosu dejte, nebesa, shůry“. Oproti tomu např. v obraze nazvaném Pierot se střetává duchovno zastoupené andělem s klasickým představitelem commedie dell'arte mající původ v Itálii v období baroka, která vždy vypráví o lidských strastech a slastech, s ústředním tématem bráněné lásky. Tedy o lidských, tudíž světských slabostech a starostech.

Stěžejním tématem tvorby Helgy Santel jsou ovšem mezilidské vztahy. Příběhy jako Vzpomínka na dětství, Hledání, Zaslepená, Oněmělá, Rozhovor, Odolávání vzpomínkám, Nachový zrod atd., které prostřednictvím jejích pláten sdělují dosud nevyřčené, smutky jednotlivce i všechnu bolest světa. Některé v sobě nesou i následnou osvobozující katarzi. Přinášejí podobné pocity znepokojení a stupňujícího se mrazení v zádech, jaké zažíváme například u nejtěžšího kalibru, jimiž jsou vypjaté scény z filmových přepisů Stephena Kinga.

 

Termíny