Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie, zaměřené na stimulaci funkcí lidského těla (FMT)

Kurzy, vzdělání, konference
  Odborný garant:  Mgr.Mg.A. Zdeněk Šimanovský Vyučující:   Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková M.A., R-DMT, PhDr.Katarína Grochalová

První blok je věnován tanečně pohybové terapii s konkrétním zacílením na vybrané skupiny . Tato část kurzu je pojata jak odborně, tak především sebezkušenostně s důrazem na vlastní prožitek.
Pozornost bude zaměřena na možnosti využití tanečně pohybové terapie u  děti se spec. potřebami, psychiatrických klientů, duševně nemocných, seniorů (ať s demencí, omezením hybnosti či zdravějších), připadně mentálně postižených. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik tanečně pohybové terapie  u vybraných skupin.

Druhý blok  účastníkům předloží  základní vhled do  teorie a praxe pojetí muzikoterapie. Důraz bude kladen na představení a využití Švédské metody FMT.
FMT metoda je muzikoterapie zaměřená na stimulaci funkcí lidského těla. Účastníci si prostřednictvím prožitkové formy, vyzkoušejí základní principy a styčné body FMT.
Dále se seznámí s pojetím Kreativní kognitivně-behaviour orientovaná muzikoterapie, která vychází ze švédského   programu  MUISK –  Musik inför skolan – tj. hudba u dětí předškolního věku.

Cena: 2700 Kč   (od 10:00 hod.-18:00 hod. vč.přestávek/16 vyuč.hod.ve 2 blocích)

Termín: 5.-6.12.2015                                                                                                                      Omezený počet účastníků!

Kurz je akreditován MŠMT a MPSV . V rámci akreditace MŠMT je kurz určen především pro speciální pedagogy a psychology  a v rámci MPSV  pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona),pracovníky v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona) a sociální pracovníky (dle § 111 Zákona ).    

Účinkují

Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková M.A., R-DMT PhDr.Katarína Grochalová
Kontakty

www.creatis.cz

Termíny