Koncert tria Trifoglio v Telči

Volný čas

Hoboj, klarinet a fagot rozezní v pátek 11. září v 19 hodin sídlo územního odborného pracoviště NPÚ v Telči. Trio Trifoglio neboli „Trojlístek“ představí skladby 18., 19. a 20. století od F. X. Duška, L. v. Beethovena, J. Iberta, J. Krčka a E. Schulhoffa.


Pořadateli koncertu jsou město Telč, Kruh přátel hudby, Nadace Český hudební fond, Základní umělecká škola v Telči a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči. Vstupné 70 Kč, děti a studenti 30 Kč.

Dechové trio Trifoglio je komorní soubor, v němž působí posluchačky Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU). Jana Černohouzová (klarinet) a Denisa Propilková (fagot) se setkaly na půdě školy již v roce 2009 a vytvořily duo, které působilo dva roky. V roce 2011 se k seskupení připojila Jana Kopicová (hoboj) a vzniklo Trifoglio neboli "Trojlístek". Členky tria jsou vítězkami národních i mezinárodních soutěží. Nejsou však pouze sólovými a komorními hráčkami, každá z nich příležitostně hostuje v některém z českých nebo zahraničních orchestrů jako například orchestrální akademie v Pražské komorní filharmonii, Orchestr mladých Evropské unie (EUYO), orchestr Berg. Hobojistka je stálou členkou Filharmonie v Hradci Králové.

Dechové trio v klasickém složení hoboj, klarinet, fagot má možnost čerpat z velkého množství skladeb v původním obsazení. Nebrání se však ani různým transkripcím moderní a populární hudby. Do jeho repertoáru nepatří pouze klasické kusy (W. A. Mozart, L. van Beethoven), ale také hudba 20. století (E. Schulhoff, H. Tomasi). Zaměřuje se především na nastudování skladeb českých skladatelů (F. X. Dušek, F. V. Kramář, B. Martinů, K. Slavický).

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy. Od 1. ledna 2015 působí při ÚOP v Telči Metodické centrum pro vzdělávání, které se zaměřuje na tvorbu edukačních programů a vzdělávání v památkové péči. Další informace najdete na www.npu-telc.cz.

 

Kontakt:
  • Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ, ÚOP Telč, 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz
Termíny