BESEDA „O zakládací listině města Poličky“

Kurzy, vzdělání, konference

Nejvýznamnějším dokladem o založení města je dochovaná zakládací listina. Dozvíte se o lokátoru města - tedy osobě, která zajišťovala smlouvy s osadníky, ale i parcelaci města, o pravděpodobném původu nově příchozích obyvatel, jejich právech a povinnostech, o dobových mírách a váhách, ale i o tom, kdy a kde byla listina vydána. Besedu připravil historik Stanislav Konečný.

 

Akce se koná 29. 9. 2015 od 17.00 hod. v přednáškovém sále centra.

Vstupné: 15,-/30,-Kč.

 

Termíny