AVE MARIA, koncert duchovní huby

Hudba

V programu zazní skladby k uctění památky Panny Marie, autorů Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Louis Vierne, Eduard Tregler, Bedřich Antonín Wiedermann či Petr Eben.

Koncert se koná v době Hlavní pouti ve Štípě http://stipa.cz/

Místní farnosti děkujeme za vstřícnost

Termíny