Praktická rétorika

Kurzy, vzdělání, konference

Praktická rétorika

Celodenní kurz

• 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení

• Technika řeči

• Práce s emocemi

• Neverbální komunikace

• Trénink řečnických dovedností

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny