„Informel“ – výstava fotografií Pavla Koska

Výstava, Volný čas

Fotografie zlínského rodáka Pavla Koska představí ve dnech 1. - 25. září 2015 Galerie Václava Chada ve zlínském zámku. Výstava s názvem Informel ukáže abstraktní fotografie autora z 60. let. Je jednou ze tří částí velké retrospektivní výstavy, která prezentuje uměleckou tvorbu Pavla Koska a její význam pro tradice Zlína i celého regionu.

„Pavel Kosek po celý svůj život zůstal věrný svému domovu a kraji, ve kterém žil. Fotografoval své město a svůj kraj. Z mnohých proudů moderní fotografie podlehl v raném tvůrčím období svodům poválečné české abstrakce – informelu. Vedle abstraktní fotografie věnoval v počátečním období významnou část své tvorby figurálním studiím aktů,“ charakterizovala tvorbu kurátorka výstavy Petra Kosková Hammid.

Pavel Kosek byl významným představitelem fotografie města Zlína. „Síla jeho fotografií spočívá ve velké profesionalitě, ve vzdělání autora snoubícího se s talentem, vytrvalostí a ohromným časovým rozpětím, během něhož se svému tématu věnoval,“ ocenil tvorbu jeho kolega Pavel Dias, který se zhostí komentované prohlídky v den ukončení výstavy, 25. září.

Prohlídku s komentářem v jiné dny je možné si objednat na tel. 602 560 020. Výstava je otevřena od 1. do 25. září 2015 vždy od úterý do pátku mezi 14. a 17. hodinou.

Celistvost výstavy doplňují i dvě další doprovodné akce. Ve foyer Městského divadla jsou vystaveny fotografie s tématem Příroda – město – člověk, v evangelickém kostele se představí soubor s názvem Cesty.

Záštitu nad výstavou převzali radní Zlínského kraje Ing. Ladislav Kryštof a primátor Zlína MUDr. Miroslav Adámek.

 

Pavel Kosek (1944 – 2014) se narodil ve Zlíně. V letech 1965- 1974 studoval obor umělecká fotografie na pražské FAMU. Poté se vrátil do Zlína (tehdy Gottwaldova) a působil jako fotograf v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy. Od roku 1974 byl uměleckým fotografem na volné noze.

V 60. letech byla jeho tvorba ovlivněna soudobými moderními směry výtvarného umění, zejména informelem. Později navazuje na tvorbu významných českých fotografů Karla Plicky a Josefa Sudka, s nimiž se osobně znal. V komerční tvorbě pracoval na zakázkách pro firmy a instituce jako Škoda, Svit, AMU, Fatra,

Glass Atelier Morava, OP Prostějov a mnoho dalších. V roce 1992 založil společně s manželkou Miroslavou a dcerou Petrou fotoagenturu a fotogalerii Dios. V letech 1998 – 1999 stál u zrodu Ateliéru reklamní fotografie, později součásti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Galerie Václava Chada se nachází v prvním patře zlínského zámku. Bližší informace získáte na www.gvch.cz nebo www.zlinskyzamek.cz.

Kontakty

www.gvch.cz

Termíny