Tep královské krve – muzikál na zámku v Jindřichově Hradci

Volný čas, Pro děti

Představení původního českého muzikálu Gabriely Molové v pátek 4. září v Jindřichově Hradci.


http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu/

Příběh, odehrávající se v polovině 18. století, vypráví o mladičké královské dceři Marii, jež se stane součástí matčiny sňatkové politiky. Matka ji chce provdat za francouzského následníka trůnu a utužit tím křehké spojenectví mezi Rakouskem a Francií. Marie je nucena přinést oběť a uposlechnutím se vzdát všeho, co měla do této chvíle ráda. Jedinou útěchou pro ní zůstává chůva, jež se o ni od narození stará a které se může se vším svěřit. Zvrat neblahé situace nastává v momentě, kdy do jejího života nečekaně vstoupí láska. Ze zvědavosti se totiž vydává mezi prostý lid, kde potká malíře Antoina. Její city jsou zmatené, netuší, co se s ní děje. Královnin sluha má ale ve všem jasno a je rozhodnut udělat cokoliv, jen aby měl Mariinu náklonnost pro sebe… Dokáže Marie projít nástrahami, které jí osud přichystá? Uvěří v lásku či povinnost? Příběh je plný napětí, emocí, nenávisti i zrady. Motivem příběhu je život Marie Antoinetty, arcivévodkyně rakouské, císařské princezny rakouské, královské princezny uherské a české.

1234

 

Více informací a fotografií na http://tepkralovskekrve.cz/

Termíny