Účetnictví pro začátečníky

Kurzy, vzdělání, konference

21.10. - 23.11.2015   15.30 - 19.45 hodin

V kurzu získáte přehled v oblasti účetnictví, znalost účtování jednodušších účetních operací, doplnění aktuálních změn, procvičení teorie na praktických příkladech.   Pro koho je kurz určen

Přiblížíme účetnictví jak úplným začátečníků, kteří se s účetnictvím nikdy nesetkali, tak zájemcům, kteří si účetnictví chtějí zopakovat a v souvislosti se získanými vědomostmi usilovat o lepší zaměstnání nebo získání přehledu o fungování firmy po účetní stránce.

Obsah kurzu
  • vybrané právní předpisy
  • vedení účetních knih (deník, hlavní kniha, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů)
  • sestavení daňového přiznání
Výstupy

Na základě úspěšně vykonané závěrečné zkoušky bude absolventům vydáno osvědčení.

 

Počet lekcí: 9 lekcí po 5 vyučovacích hodinách

Rozsah kurzu: 45 vyučovacích hodin

Cena na osobu: 3.550 Kč

Kontakt:

Joanna Martynková

558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Termíny