Seminář Uvedení do světa pravoslavného ikonopisectví

Kurzy, vzdělání, konference

V průběhu semináře se účastníci formou přednášek, praktických ukázek a diskusí seznámí s tradiční byzantskou technikou psaní (tvorby) ikon. Seminář je mimořádně vhodný pro výtvarníky, studenty dějin i umění i zájemce o byzantský ikonopis z řad široké veřejnosti. Seminář vede mimořádně zkušený řecký ikonopisec, mnich o. Gabriel, který podobné akce pořádá pravidelně v Řecku, kde mají dnes velkou popularitu a návštěvnost.  

Další dokumenty k akci

  
Termíny