1. Seminář pravoslavného ikonopisectví

Kurzy, vzdělání, konference

V průběhu akce se účastníci nejen seznámí s tradiční byzantskou technikou psaní (tvorby) ikon, ale základní výtvarné postupy budou přímo v průběhu akce zkoušet. Seminář je tak vhodný nejen pro pravoslavné ikonopisce, ale i pro výtvarníky a zájemce o byzantské umění a ikonografii z řad široké veřejnosti. Seminář vede mimořádně zkušený řecký ikonopisec, mnich o. Gabriel, který podobné akce pořádá pravidelně v Řecku, kde mají dnes velkou popularitu a návštěvnost.  

Další dokumenty k akci

  
Termíny