Nabídka vzdělávacích programů pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Nabídka vzdělávacích programů pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ Hledáte inspiraci a zpestření do svých hodin? Chcete, aby se vaši žáci orientovali v současném světě, uměli otevřeně vyjádřit svůj názor a byli empatičtí a solidární? Nabízíme možnost realizace vzdělávacích programů přímo ve vaší škole. Vzdělávací programy využívají zážitku a spolupráce žáků ve třídě. Pomáhají naplnit průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který pomáhá orientovat se v globalizovaném světě, rozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svou roli v něm. Participativním přístupem rozvíjí dovednosti   a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů. Nabízíme programy (náhled v příloze): Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod. Ekologická stopa Info: Mgr. Kristýna Petrásková, kristyna.petraskova@ceskesvycarsko.cz, 777 819 188   Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury v rámci    programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.  

Termíny