Proč je hořec hořký?

Volný čas, Turistika

Exkurze pro širokou veřejnost vedená Michalem Skalkou v rámci programů Nás učí příroda zaměřená nejen na erbovní rostlinu Krkonoš – hořec tolitovitý,
s praktickým zkoumáním hořkosti hořce chutnajícího hořce.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny