Krkonošské ozvěny ekofilmu

Film, Volný čas

Ve spolupráci s MŽP vás zveme na šesté pokračování Krkonošských ozvěn Ekofilmu v roce 2015. Po celý srpen můžete v IC Správy KRNAP (nejlépe po dohodě) vidět film Krakonošova zahrada pod značkou KRNAP režisérky Ljuby Václavové, která se snaží odpovědět na otázku, zda se člověk v Krkonoších zázračně naučil spolupracovat s přírodou.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny