Objektonomie: Ekonomie objektu

Výstava

Výstava OBJEKTONOMIE v Galerii MeetFactory si klade za cíl zkoumat ekonomiku komerčního předmětu v současném umění prostřednictvím děl deseti umělců z Izraele a České republiky, z nichž všichni se primárně zabývají tímto tématem. Shromážděná díla v různém médiu zahrnují předměty pocházející z masové výroby – zbytečné i funkční – které se staly ústřední a životně důležitou složkou dnešní západní konzumní společnosti.

 

Vystaveným dílům dominuje téma nadbytku široce dostupného zboží denní potřeby, zvoleného především z prostředí domácnosti – od utěrek, vybavení koupelen a plastových láhví od čistících prostředků ke zpracovaným potravinám, hračkám, kosmetice, elektronickým přístrojům atd. – a odhaluje se složitý vztah společnosti ke konzumerismu, oscilující mezi fascinací a znechucením. Díla reflektují vzrůstající ambivalenci, s níž uvažujeme o nadbytku, který nás obklopuje, kriticky se angažují v sarkasmu nad rostoucí obsesí, která je u kořene našeho ambivalentního vztahu k těmto předmětům -  zmateného vztahu, kde byla rovnováha mezi subjektem (spotřebitel) a objektem (komodita) porušena, a vnímaná hierarchie byla odbourána natolik, že už není jasné, kdo za koho zodpovídá.

 

Všechna přestavovaná díla vypovídají o umělecké subjektivitě a navíc se táží po roli umělce jako sociálně-kulturního činitele v jeho připravenosti ukazovat a zdůrazňovat problematiku současného každodenního života v hyperkonzumním světě.

Termíny