STAČÍ 22 HODIN A ZNÁTE DĚJINY POLIČKY

Kurzy, vzdělání, konference

Přemysl Otakar II., hradby, rybolov nebo Bohuslav Martinů – to a mnohem více se vám může vybavit, když uslyšíte název města - Polička. Pokud se o něm chcete dozvědět mnohem více, stačí vám pouhých 22 hodin k přečtení celých dějin tohoto královského věnného města.

Polička v tomto roce slaví 750. výročí založení města králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265. A právě při příležitosti tohoto významného jubilea vydalo město knihu DĚJINY MĚSTA POLIČKY. Jedná so o rozsáhlou 590 stránkovou knihu, bohatě doplněnou o více jak 300 ilustrací, která popisuje vývoj města během staletí a neopomíná ani současné významné osobnosti, rodáky, spolky a různorodé aktivity města a jeho obyvatel.

 

Reprezentativní, odborně napsaná a přitom čtivá publikace určená pro širokou čtenářskou obec – pro zájemce o historii a patrioty. Časový záběr - před založením města r. 1265 až do současnosti. Bohatá obrazová a fotografická dokumentace objasňuje vývoj města (včetně rekonstrukce podoby v různých etapách) a vzhled významných památek, ale představuje i důležité historické doklady, osobnosti a události, shrnující rejstříky,“ uvádí žurnalista Bob Fliedr.

 

Představení knihy proběhne v pátek 7. 8. 2015 od 18.00 hodin v sálech městské radnice na Palackého náměstí v Poličce. Přítomni budou autoři David Junek a Stanislav Konečný, zástupci města, nakladatelství Argo, Tiskárny Polička, fotografové a grafici podílející se na vzniku knihy. Moderuje již zmíněný - Bob Fliedr.

 

 

Více na www.cbmpolicka.cz

Termíny