Noc v zahradě - FUD UJEP

Přijměte prosím pozvání na vernisáž sympozia Noc v zahradě, které probíhá po celý tento týden a jehož výsledky se v noční zahradě domu č.p. 1 ve Staňkovicích (okres Litoměřice) představí v sobotu 8. srpna 2015 při setmění ve 20.38 hodin za doprovodu hudby Petra Tomáška a jeho hostů. Sympozia v režii studentů doktorských studií na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Jana C. Löbla a Terezy Novákové, se ve svém letošním třetím ročníku poprvé zúčastní také zahraniční delegace z Drážďan. Projekt sympozií "V zahradách" stejně jako jeho letošní ročník otevírá otázku site-specific intervencí (instalace v krajině) a problematiku vztahu člověka a zahrady. Každý rok sleduje dílčí téma a nabízí různé úhly pohledu na fenomén zahrad. program projektu zde

Termíny