Dny řemesel

Program Dny řemesel v Českém Švýcarsku louka u Dolského můstku, 15. – 22. srpna 2015     15. srpna, sobota: 15:00 - Komentovaná prohlídka Dolského mlýna a samoty Grundmühle s Natalií Belisovou V průběhu dne: stavba milíře (dobrovolníci se mohou připojit!), mletí obilí na ručním mlýnku, pečení v polní chlebové peci   16. srpna, neděle: 15:00 - Komentovaná prohlídka Dolského mlýna a samoty Grundmühle s Natalií Belisovou 16:30 – Koncert Collegium Verbascum V průběhu dne: stavba milíře (dobrovolníci se mohou připojit!), ukázka štípání šindele, pečení v polní chlebové peci, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů (možnost vyzkoušet si točení keramiky na hrnčířském kruhu), mletí obilí na ručním mlýnku 17. srpna, pondělí: 11:00 - slavnostní zapálení milíře 13:00 – 14:00  z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky) V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů, stavba pícky na oškvarky (dobrovolníci se mohou připojit!) 18. srpna, úterý: 13:00 – 14:00  z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky) V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů 19. srpna, středa: 13:00 – 14:00  ukázka výroby mýdla na praní V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů, výpal keramiky  (dopoledne), výroba potaše  koncerty  kytarového tria Guitar Arte Trio (tři během dne, stan u louky) 20. srpna, čtvrtek: 11:00 rozebírání keramické pícky 13:00 – 14:00  z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky) 15:00 – přednáška o řemeslech Jiřího Woitsche, Etnologický ústav Akademie věd České republiky V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů, výroba potaše 21. srpna, pátek: 13:00 – 14:00  z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky) 14:00 – Koncert Jany Šrajerové – Vébrové (stan u louky) V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů, stavba repliky hutnické šachtové pece na zpracování železné rudy (dobrovolníci se mohou připojit!), výroba potaše 22. srpna, sobota: 8:00 – ? (odpoledne) tavba železné rudy a zpracování výtavku 13:00 – 14:00  z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky) 14:00 - Rozebírání milíře V průběhu dne: ukázka štípání šindele, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů řemeslnické dílničky pro rodiny s dětmi   Po celý týden budou probíhat doprovodné výstavy:  „Dolský mlýn – historie a současnost“ (v areálu Dolského mlýna) „Lesní řemesla v Českém Švýcarsku“ (na louce u Dolského můstku)   řemeslné dílničky pro rodiny s dětmi jsou podpořeny finančními prostředky Ministerstva kultury ČR

Termíny