Jiří Padevět o knize Krvavé finále

Volný čas

Ve čtvrtek24. září v 16.00 představí historik a nakladatel Jiří Padevět svůj nejnovější titul Krvavé finále -Jaro 1945 v českých zemích. Publikace přináší formou místopisných hesel informace o násilnostech nacistické branné moci páchaných na civilním obyvatelstvu mezi březnem a květnem 1945. Čtyřmi hlavními skupinami násilností jsou protipartyzánské operace na Valašsku a na jihovýchodní Moravě, potlačená povstání a následné represe, násilnosti spáchané na vězních během pochodů smrti a transportů především v západních a jihozápadních Čechách a nakonec střelba do obyvatel, sledujících vojenské ústupové kolony. To vše doprovází 600 fotografií a čtyři unikátní dobové dokumenty na DVD.

Jiří Padevět se po studiu geodézie, práci zeměměřiče a pedagoga věnuje práci knihkupce. V roce 2006 se stane ředitelem Nakladatelství Academia. Mezi jeho zájmy patří především historie českých nakladatelů a knihkupců, druhý odboj, obrněná technika nacistického Německa, historie Šoa a pražský místopis. Je autorem knihy Cesty s Karlem Hynkem Máchou, Průvodce protektorátní Prahou, za kterou obdržel cenu Magnesia Litera kniha roku, Magnesia Litera za literaturu faktu a Slovník roku. V roce 2014 vydal knihu mystifikací Poznámky k dějinám. Je nositelem pamětní medaile Operace Anthropoid.

Termíny