Jak investovat s co nejmenším rizikem?

Volný čas

V úterý 22. září v 16.00Ing. Daniel Gladiš, CFA představí svůj titulAkciové investice. Besedaodborníka na investice do akcií a přední postavy českého kapitálového trhu se zaměří na řadu konkrétních příkladů z autorovy více než dvacetileté investiční kariéry. Investování do akcií je založeno na jednoduchých myšlenkách. Dozvíte se, jak oceňovat společnost a jak správně pohlížet na pohyby trhu. Naučíte se formulovat si vlastní investiční filozofii a vytvořit si vlastní investiční proces.

Ing. Daniel Gladiš, CFA absolvoval VUT v Brně, studoval na Masarykově univerzitě v Brně a na Fakultě ekonomie a managementu v holandském Utrechtu; CFA titul získal v roce 2001. V letech 1993-1999 byl ředitelem společnosti Atlantik Finanční trhy, kterou založil. V letech 1999-2004 byl ředitelem ABN AMRO Asset Management (Czech) a od roku 2004 je directorem investičního fondu Vltava Fund, který založil. 

Termíny