Náprava zažitých nepravd o Václavu Klausovi

Volný čas

Václav Junek měl možnost strávit s Václavem Klausem část roku 2014. Na základě jejich rozhovorů vznikl titul Náprava zažitých nepravd (o Václavu Klausovi). Jak napovídá už název knihy, autor využil této jedinečné příležitosti k tomu, aby na jejích stránkách postupně uvedl na pravou míru celou řadu omylů a často i vědomých nepravd, rozšiřovaných o Václavu Klausovi v běhu celých posledních desetiletí. Přitom rozhodně nejde o vcelku očekávatelný sled prvoplánových tematických dialogů, nýbrž o výjimečné vylíčení skutečného života Václava Klause od dětství přes studentská a první profesní léta, až k roku 1989 a pak i dál, až k jeho prezidentskému úřadu. Beseda a autogramiáda prof. Ing. Václava Klause, CSc. a Václava Junka proběhne ve čtvrtek 3. září v 16.00 v Domě knihy Knihcentrum.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. politickou dráhu nastoupil v prosinci 1989, kdy se stal federálním ministrem financí. V říjnu roku 1991 byl navíc jmenován místopředsedou vlády ČSFR. Na konci roku 1990 se stal předsedou tehdy nejsilnějšího politického subjektu - Občanského fóra. Po jeho zániku v dubnu roku 1991 spoluzaložil Občanskou demokratickou stranu, jejímž předsedou byl od počátku až do prosince roku 2002. Dne 28. února 2003 byl Parlamentem ČR zvolen prezidentem České republiky na pětileté funkční období. Tento mandát mu byl prodloužen dne 15. února 2008 znovuzvolením pro druhé funkční období.

Václav Junek je autorem celé řady publikací, které se zabývají zajímavými osobnostmi českých i světových dějin, portréty vesměs kontroverzních českých umělců. V rámci své literární tvorby bohatě čerpá ze svých osobních zkušeností, kontaktů a autentických zážitků.

Termíny