Co se skrývá za bludným kořenem - kurz pro pedagogy

Srdečně Vás zveme na seminář představující celoroční vzdělávací program pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ. Kurz seznámí pedagogy s metodikou tohoto vzdělávacího programu, jehož hlavním tématem je poznávání přírody v lese (rostlin, živočichů, jejich vzájemných vztahů). Součástí kurzu jsou i praktické ukázky aktivit, her a badatelského zkoumání. Celoroční kalendář k programu bude k zakoupení přímo u lektorky. Kurz je určen pro pedagogy, studenty i lektory.Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát. Na kurz je nutné se předem přihlásit. Počet míst je omezený. Lektorka kurzu: Mgr. Jana Modrá Účastníci semináře se seznámí s možnostmi jak dětem připravit aktivity, které podpoří jejích pozitivní vztah k přírodě. V programu, který bude prezentován, jsou děti motivovány hledáním ztracené cesty, při které poznávají les i jeho obyvatele.Děti při výletě ze školky zakoply o bludný kořen a ztratily se v lese. Při strastiplném hledání cesty domů potkávají spoustu zvířátek a jiných lesních bytostí, od kterých se učí, pomáhají jim a ony jim naopak pomáhají nalézt správnou cestu. Každý měsíc školního roku děti řeší úkoly a hrají hry na jedno téma. K motivaci i zaznamenávání výsledků jim slouží velký barevný nástěnný kalendář, jehož listy se postupně skládají a vytvářejí velké bludiště. Účastnicí semináře obdrží metodiku a soubor pracovních listů a vyzkouší si aktivity k vybraným tématům. Vložné 200 Kč — zahrnuje občerstvení, tisk metodiky apod. Témata výuky: Kouzelné bylinky – poznávání základních druhů bylin Stromoví skřítci – poznávání stromů podle plodů a listů Tajemství dřeva – výroba ručního papíru Slunko, déšť a plískanice – vnímání změn počasí, rozeznávání ročních období Kamarádi v nouzi – zimní přikrmování ptáků V bludišti stop – poznáváme zvěř podle stop Zelené vlasy děda vševěda – pozorování růstu rostlin ze semínek Vodní breberky – pozorování vodních živočichů Sluníčková louka – výroba pampeliškového medu, poznávání rostlin   Harmonogram semináře: 9.00 Zahájení semináře, představení lektora 9.05 – 12.00 1. část aktivit:  měsíce září  - leden 12.00 – 13.00 Přestávka na oběd 13.00 – 14. 30 2. část aktivit:  měsíce únor - červen  

Termíny