Koncert Dua Resonans na Krakovci

Volný čas, Pro děti

Duo Resonans hraje hudbu od období renesance až po hudbu současnosti s prvky šansonu a ragtimu. V repertoáru má mj. vlastní úpravy nejstarších hudebních památek, anglickou renesanční hudbu, slovanské národní či sefardské písně nebo také filmové a pohádkové melodie. Na Krakovci budou hrát po celé dny návštěvníkům od 4. do 8. srpna, samostatné večerní vystoupení proběhne v pátek 7. srpna se začátkem v 18 hodin.


http://www.hrad-krakovec.cz/

Aleš Křivský (nar. 1979) vystudoval konzervatoř v Pardubicích ve třídě prof. M. Nečesaného a prof. Milana Řeháka. Při studiích se několikrát zúčastnil mezinárodních mistrovských kursů v Brně u lektorů prof. Bohumila Smejkala a prof. MgA. Františka Novotného–- obor viola a komorní hra. Po studiích byl členem Filharmonie Hradec Králové a Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice. V současnosti se věnuje pedagogické činnosti a je členem Dua Resonans (viola, kytara) a Hniličkova smyčcového tria, se kterým koncertuje v Čechách i v zahraničí.

Josef Ulrich (nar. 1977) vystudoval konzervatoř v Teplicích ve třídě prof. J. Záruby. Při studiích se několikrát zúčastnil mezinárodních mistrovských kursů v Mikulově, např. u J. W. Duarteho či C. Domeniconiho. V minulosti se věnoval interpretaci středověké hudby na repliky dobových drnkacích nástrojů, spolupracoval s Musicou Canorou. V současnosti především vyučuje hru na klasickou kytaru, jeho žáci se pravidelně účastní národních i mezinárodních kytarových soutěží. Společně s A. Křivským tvoří Duo Resonans (viola, kytara).

Termíny