Joe Pichler

27.145 km ze Salzburgu do Indie - promítání filmu a diapozitivů s cestovatelem Joe Pichlerem.
Termíny