Hradozámecká noc v klášteře Zlatá Koruna

Volný čas, Pro děti

Mystérium řádu: večerní prohlídka kláštera. Vybrané interiéry i exteriéry.


http://www.klaster-zlatakoruna.eu/

Využijte jedinečné příležitosti navštívit bývalý cisterciácký klášter po setmění. Prohlídka bude zpestřena předčítáním z Benediktovy řehole a o výborné akustice prostor se můžete přesvědčit za hudebního doprovodu petrohradského klavírního křídla z roku 1871 či kostelních varhan z konce 17. století. Prohlídku lze rezervovat na tel. 380 743 126 nebo e-mailové adrese boucek.jan@npu.cz.

Termíny