Odpustková slavnost Porciunkule - Loreta Rumburk

V Loretě Rumburk se v sobotu 1. srpna 2015 od 10.00 do 17.00 h. uskuteční odpustková slavnost Porciunkule. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule nabídne mši svatou, loretánskou litanii, koncert René Habicha, speciální prohlídku pro děti a výstavu Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska. Vstup na slavnost je volný.  V Rumburku se slavnost Porciunkule poprvé uskutečnila před 330 lety v roce 1685. V současnosti ji pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk.    Odpustková slavnost Porciunkule 2015 v Loretě Rumburk: http://www.loretarumburk.cz/akce/slavnost-porciunkule-2015-v-lorete-rumburk/ 

Termíny