Šermířské vystoupení a řemeslný jarmark

Volný čas, Pro děti

Obnovení zašlé tradice - tak lze jednoduše zachytit "to hlavní" týkající se historického jarmarku. Nejen, že uvidíte produkty tradičních řemesel a budete moci přihlížet jejich výrobě, ale dokonce si je sami budete moci vyzkoušet. Budete mít možnost se na nádvoří hradu setkat s kovářem, košíkářem, drátenicí a rytíři. Uvidíte několikrát za den vystoupení skupiny historického šermu a divadla Bibus Spiritus. 

Účinkují

Skupina historického šemu Bibus Spiritus 

Termíny