Za pohádkou na zámek ve Velkém Březně – O krásné Vasilise

Volný čas, Pro děti

Hrabě Chotek čte dětem pohádku.


http://www.zamek-vbrezno.cz/

Ve šlechtických rodinách kdysi bylo zvykem navzájem si předčítat vybrané pasáže z knih, jak tomu bylo i v případě Karla Chotka a jeho sestry Terezie. V návaznosti na tradici a ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, kde podobný projekt již dlouho funguje, bude nyní předčítat pan hrabě příběh O krásné Vasilise, neboť zpozoroval, že dnes již mluvené slovo děti nevnímají a učí se vnímat spíše různé obrazové zkratky, tudíž mizí jejich představivost.

Vstupné 50 Kč.

Termíny