Svatoanenská mše k patronce zámecké kaple v Hrádku u Nechanic

Volný čas, Pro děti

Setkání v zámecké kapli sv. Anny.


http://www.hradekunechanic.cz/

Zámecká kaple svaté Anny je jediný čistě novogotický interiér zámku. Novogotický křídlový oltář je dílem vídeňského řezbáře Františka Schrotta, který se svými návrhy podílel také na výzdobě zámku Hluboká nad Vltavou. Plastiky na oltáři zhotovil profesor mnichovské akademie Emanuel Schönlaub. Ústřední plastika představuje svatou Anny vyučující Pannu Marii. Do nástavce oltáře byly umístěny sošky, které představují tři křesťanské ctnosti – lásku, víru a naději. Věčné světlo zavěšené před oltářem vzniklo v 16. století a údajně pochází z chrámu svatého Marka v Benátkách. V zámecké kapli je umístěn nejstarší exponát na zámku. Jedná se o románskou kropenku z přelomu 10. a 11. století, která je vyrobena z istrijského mramoru a byla dovezena z baziliky na ostrově Torcello v benátské laguně. Kaple byla vysvěcena dne 17. srpna roku 1857 královéhradeckým biskupem Karlem Hanelem.

 

Termíny