Zdravotník zotavovacích akcí

Kurzy, vzdělání, konference

Jedná se o velmi kvalitní odborný kurz (40 hodinový s akreditací MŠMT ČR), který Vás připraví na práci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech, hromadných společenských a sportovních akcích.

Naučíte se praktické poskytnutí první pomoci, péči o nemocné, vést zdravotnickou dokumentaci, seznámíte se s právy a povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí, se zásadami dodržování hygieny, dále se naučíte jak aplikovat protiepidemická opatření a jak pomoci tonoucímu.

Kurz se koná zpravidla od 9 do 12, od 13 do 16 a od 17 do 20 hodin.

Termíny