Svatovítský poklad

Kurzy, vzdělání, konference

Vydejte se s námi po stopách tajuplné duchovní historie Pražského hradu a jeho rozsáhlém bohatství chrámové sbírky! Čeká Vás kvalitní prohlídka předmětů doplněná odborným výkladem.

Uvidíte například:

  • Korunovační kříž Karla IV.
  • busty sv. Václava, Vojtěcha a Víta 
  • vzácné kalichy a relikviáře
  • ukázky textilií 

Jedná se o dvouhodinovou prohlídku.

Termíny