Křesťanská liturgie, liturgické předměty a vliv křesťanské liturgie na formu kostelů

Kurzy, vzdělání, konference
Bude pojednáno o základech křesťanské liturgie a jejích změnách v průběhu historie. Nedílnou součástí liturgie jsou i liturgické předměty, tzn. předměty používané při samotné liturgii, jako jsou kalichy, monstrance, liturgické knihy a též různé další doprovodné předměty s liturgií související, jako jsou oltáře a relikviáře. Bezprostřední vliv liturgie zaznamenáváme i u liturgického prostoru, tj. prostoru kostela, kde je nutné probrat i jakési architektonické názvosloví jednotlivých částí kostela. Součástí přednášky bude také pojednání o mobiliáři kostela, jehož součásti kromě jiného souvisejí i s pojetím některých svátostí, jako je křest nebo svatá zpověď.
Termíny